วิชาคหกรรม

  

   วิชาอาหารและโภชนาการ

 •  มีความรู้ ทักษะในการผลิต การจัดสำรับอาหาร
 • และบริการด้านอาหารไทย
 • สามารถเลือก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่ในงานอาหารไทย
 • ปฏิบัติงานด้านอาหารไทย ในสถานประกอบการ
 •  ประกอบอาชีพ
 •  สามารถปฏิบัติงานอาหารไทย ตามหลักโภชนาการ
 •  และหลักสุขาภิบาลอาหาร
 •  สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 •  หรือประกอบอาชีพ

   หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. / บ่าย13.00น / ค่ำ 17.00น.
  วิชาการทำ อบขนมและเค้ก

 • วิชาคุกกี้และเค้ก
 • วิชาขนมปัง พายและโดนัทหลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. / บ่าย13.00น /ค่ำ 17.00น.


  

   วิชาตัดชุด เสื้อผ้าสตรี ๒

 •   - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างแบบ
 •     และตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีและชุดติดกัน
 •   - มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีชุดติดกัน
 •   - มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 •   - สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 •     หรือประกอบอาชีพ


หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. / บ่าย13.00น /ค่ำ 17.00น.    

  วิชาตัดผมสุภาพบุรุษ

 •  ตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
 •  เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์-ทรงนักเรียน-ทรงรองหวี
 • ตัดผมสุภาพบุรุษทรงรองทรง-ทรงรองทรงสูง-ทรงรองทรงต่ำ
 • การใช้มีดโกน-การกันรูปทรงผม-การกันหน้าโกนหนวดเคราหลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น.- 12.00น. รอบเช้า 

  

  วิชาการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

 • หลักและวิธีการนวดฝ่าเท้า
 • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดฝ่าเท้า
 • การนวดฝ่าเท้า
 • หลักและวิธีการนวดตัว
 • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดตัว
 • การนวดเพื่อแก้อาการของร่างกาย
 • การกดจุด
 • วิธีการประคบสมุนไพร
 • หม้อเกลือหลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น.

  วิชาจัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก

 •  งานจัดดอกไม้
 • ความรู้ทั่วไปในการจัดดอกไม้
 • การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
 • การเตรียมดอกไม้ ใบไม้
 • การจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐานรูปแบบต่างๆตามหลักสากล
 • ศึกษาเกี่ยวกับงานดอกไม้ประดิษฐ์ตามหลักการ
 • การออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์ประเภทต่างๆ
 • การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่นๆ
 • การคำณวนต้นทุนกำหนดราคาและจัดจำหน่าย

หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน............ รอบเช้า 09.00น. 
       

               วิชาแต่งหน้า

 •            หลักการใช้อุปกรณ์ในการแต่งหน้า
 •            การแต่งหน้ารับปริญญา
 •            การแต่งหน้าเจ้าสาว
 •            การแต่งหน้าแฟชั่น
 •            การนวดหน้า
หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน (รอบเช้า)


วิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

 • พื้นฐานโครงสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
 • การวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
 • การสร้างและแยกแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
 • การวางแบบตัดเย็บเพื่อทดลองแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
 • การวิเคราะห์แบบเสื้อส่วนประกอบต่างๆ ในตัวเสื้อผ้าต้นแบบ
 • การสร้างและแยกแแบบตัดเสื้อผ้าต้นแบบ
 • การเย็บประกอบชิ้นส่วนเสื้อผ้าต้นแบบ

หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. / บ่าย13.00น / ค่ำ 17.00น.

วิชาซอยผมสตรี1

 • หลักการใช้เครื่องมือในการซอย
 • หลักการแบ่งผม
 • การซอยผมทรงบ๊อบ
 • การซอยผมทรงมอส
 • การซอยผมทรงฟาร่าห์
 • การเปลี่ยนสีผมและการย้อมผม
 • การฟอกสีผม- Hilight
 • การยืดผมถาวร

หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. / บ่าย13.00น / ค่ำ 17.00น.


วิชาแต่งเล็บ

 • หลักการใช้อุปกรณ์ในการแต่งเล็บ
 • การแต่งเล็บ
 • การต่อเล็บ การเขียนลายบนเล็บ(Nail Paint)หลักสูตร 200 ชั่วโมง  

รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. (รอบเช้า)
วิชาเสื้อผ้าสตรี3

 • วิชาการตัดเย็บกระโปรง
 • วิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี


หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. / บ่าย 13.00น.

วิชาแต่งผมสตรี2

 •  วิชาสระผมและการจัดแต่งทรงผม
 •  วิชาการเกล้าผมพื้นฐาน
 •  วิชาการม้วนผม
 •  วิชาการตัดซอยผม
 •  วิชาการทำเคมีผม
                     หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน ไม่ได้เปิด