เปิดแล้วครับนักศึกษา เปิดรับนักศึกษารุ่นที่3 ปีการศึกษา 2560 
รับสมัครทุกวิชาที่เปิดสอนครับสมัครได้ตลอดตามเวลาราชการ
ไม่เว้นวันหยุดราชการเวลา ตั้งแต่ 09.30น - 20.00น 
ในวันธรรมดา และ วันเสาร์กับอาทิตย์ตั้งแต่ 09.30น - 16.00น
หรือจะสมัครออนไลน์ได้ที่ 


คลิกเลย http://www.bmatraining.ac.th/

เปิดเรียนในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 หลักสูตรระยะสั้น 200ชั่วโมง เรียนวันละ 3ชั่วโมงต่อรอบ บ้างวิชามี3รอบสามารถเรียนได้ทั้ง3รอบ
แผนที่ รฝช.(บ่อนไก่)